Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Kentico software, s.r.o. v letech 2011-2016 za použití metod finanční analýzy. Na základě výsledků této analýzy budou navrhnuta řešení, která by mohly vést ke zlepšení finanční situace této obchodní korporace.
Bachelor thesis deals with the evaluation of the financial situation of Kentico software, s.r.o. company in the years 2011-2016 using the metods of financial analysis. Based on results of the analysis are proposed solutions, which could lead to improvement of the financial situation of the business corporation.
Description
Citation
POKORNÁ, A. Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (předseda) Ing. Ladislav Žalio (místopředseda) Ing. Miloš Grásgruber, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Folprechtová (člen)
Date of acceptance
2017-06-23
Defence
otázky vedoucího práce – nejsou otázky oponenta – zodpovězeno RNDr. Chvátalová: Na straně 63 uvádíte SWOT analýzu, jakým způsobem jste kategorizovala jednotlivé faktory? Použila jste nějakou kvantitativní metodu? – zodpovězeno doc. Brychta: V indexu IN05 došlo k razantnímu poklesu. Čím je uvedené způsobeno? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO