Aplikace softwaru SinuTrain 4.93 při frézování

but.committeedoc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D. (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Využití odvalovacích fréz zodpovězeno 2. Nástroj na radius. zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStrojírenská technologiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorPolzer, Alešcs
dc.contributor.authorBartuněk, Martincs
dc.contributor.refereeOsička, Karelcs
dc.date.accessioned2022-06-15T06:55:40Z
dc.date.available2022-06-15T06:55:40Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na návrh a přípravu výroby jednopřevodníku horského kola, za použití počítačového softwaru SinuTrain 4.93. Práce má několik částí. V první části jsou rozebrány možnosti NC programování a měření. Další část se zabývá konstrukcí jednopřevodníku, výběru materiálu a pevnostní analýzou. V třetí části práce jsou navrženy technologické podmínky frézování a je zvolen stroj. Následuje tvorba NC programu včetně inprocesního měření obrobkovou sondou a návrh postprocesního měření optickým systémem SOL165. Nakonec jsou vyhodnoceny výstupy práce získané formou simulace ze softwaru SinuTrain.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on the design and preparation of the production of a single front mountain bike chainring, using computer software SinuTrain 4.93. The work has several parts. The first part discusses the possibilities of NC programming and measurement. The next part deals with the design of a chainring, material selection and strength analysis. In the third part of the work, the technological conditions of milling are proposed and the machine is chosen. Next step is creation of NC program including inprocess measurement by workpiece probe and design of postprocess measurement by optical system SOL165. Finally, the work outputs obtained in the form of SinuTrain software simulation are evaluated.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationBARTUNĚK, M. Aplikace softwaru SinuTrain 4.93 při frézování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other140420cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205452
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSinuTraincs
dc.subjectjednopřevodníkcs
dc.subjectfrézovánícs
dc.subjectfrézovací cykluscs
dc.subjectměřící cykluscs
dc.subjectCNCcs
dc.subjectSinuTrainen
dc.subjectsingle front chainringen
dc.subjectmillingen
dc.subjectmilling cycleen
dc.subjectmeasuring cycleen
dc.subjectCNCen
dc.titleAplikace softwaru SinuTrain 4.93 při frézovánícs
dc.title.alternativeApplication of the SinuTrain 4.93 software in millingen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-14cs
dcterms.modified2022-06-14-12:06:43cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid140420en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.15 08:55:40en
sync.item.modts2022.06.15 08:17:21en
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
5.22 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
109.9 KB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_140420.html
Size:
8.74 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_140420.html
Collections