Koncepční návrh specifického průmyslového procesu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem specifického průmyslového procesu pro termální destrukci zbytkového ozonu užitím metody Pinch Technology. V teoretické části práce je souhrnně představena problematika výroby, použití a destrukce ozonu. Dále jsou také představeny teoretické základy metody Pinch Technology pro koncepční návrh procesu. Praktická část práce se zabývá koncepčním návrhem konkrétního procesu pro termální destrukci zbytkového ozonu, na základě specifikovaných průmyslových dat, přičemž součástí koncepčního návrhu řešeného procesu je stanovení technicko-ekonomicky optimální velikosti procesní výměny tepla včetně následného rozhodnutí o vhodném typu výměníku tepla pro tento proces.
This bachelor thesis deals with the conceptual design of the specific industrial process for the thermal destruction of residual ozone using the Pinch Technology method. In the theoretical part of the thesis, the issue of production, use and destruction of ozone is summarized. The theoretical foundations of the Pinch Technology method for conceptual process design are also introduced. The practical part of the thesis deals with the conceptual design of a specific process for the thermal destruction of residual ozone, based on specified industrial data, with a technical-economically optimal heat exchange size, including a subsequent decision on a suitable heat exchanger for this process.
Description
Citation
BENEŠ, D. Koncepční návrh specifického průmyslového procesu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Dr. Ing. Marcus Reppich (předseda) prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vojtěch Turek, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Skryja, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Lošák, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Gregor, Ph.D. (člen) Ing. David Jecha, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Šomplák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student prezentoval závěrečnou práci. Obsah prezentace: - Motivace práce (proces destrukce ozonu) - Teoretická část (simulace procesu v SW ChemCAD, přípravné výpočty) - Praktická část (technicko-ekonomická analýza, implementace v Maple, zhodnocení výměny tepla) - Závěr Po prezentaci zodpověděl otázky oponenta práce a otázky položené členy komise. Dotaz na výsledek F faktoru mimo přijatelné meze. Zodpovězeno uspokojivě. Dotaz na rozdíl v tepelném obsahu vstupního a výstupního proudu. Zodpovězeno uspokojivě. Dotaz na použití jednoho výměníku při nízkém rozdílu teplot. Zodpovězeno uspokojivě.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO