3D aplikace v Javě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce popisuje rozdíly mezi grafickými knihovnami Java3D API a jMonkey engine. První část práce je zaměřena na vlastnosti a rozdíly v architektuře obou knihoven. Ve druhé části je pomocí několika testů srovnán jejich výkon, přičemž důraz je kladen zejména na počet vykreslených snímků za vteřinu, vytížení procesoru a pamětovou náročnost. Třetí část se pak zabývá návrhem a implementací demonstrační aplikace v prostředí jMonkey engine.
This bachelor's thesis describes the differences between the graphic libraries of Java3D API and jMoney engine. The first part deals with the features and differences in the architecture of both libraries. In the second part, their achievements are compared by mean of several tests, especially emphasizing the number of depicted pictures a second, workload of the processor and memory-intensity. The third part concerns with a suggestion and an implementation of a demonstration application in the jMonkey engine environment.
Description
Citation
SLAVÍK, R. 3D aplikace v Javě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2009-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO