LiFePO4 akumulátor a BMS obvody pro akumulátorovou vrtačku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou lithiových akumulátorů. Jsou zde uvedeny jejich typické vlastnosti a praktické využití. Také je tu kapitola o lithium-ion-železo-fosfátových akumulátorech, které budou součástí této práce. Dále se zbývá ochranným obvodem, který je schopný hlídat napětí lithiových baterií v přípustných mezích. V praktické části byly navrženy nové akumulátory, konkrétně již zmiňované LiFePO4, které budou sloužit v akumulátorové vrtačce. Pro tyto zvolené akumulátory byl navržen ochranný obvod, který bude hlídat jejich napětí, aby nedošlo k jejich zničení. Obvod byl také otestován.
This bachelor thesis deals with problematics of lithium accumulators. There are listed properties and practical use of lithium accumulators. There is also the chapter of lithium-ion-iron-phosphate accumulators, which will be a practical part of this thesis Next part of the thesis solves a safety electrical circuit system for new lithium batteries which will be able to protect batteries against overcharging or undercharging. In the practical part of the thesis new LiFePO4 batteries for the cordless drill were designed. Also, the mentioned safety electrical circuit was designed and tested.
Description
Citation
FIALA, V. LiFePO4 akumulátor a BMS obvody pro akumulátorovou vrtačku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) Ing. Jan Bárta, Ph.D. (člen) Ing. Martin Mach, Ph.D. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) Ing. Marcel Janda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
Student na úvod seznámil komisi s cíli a zadáním své práce. Představil návrh částí BMS systému – návrh a podpěťové a předpěťové ochrany akumulátoru a částečně vysvětlil jejich funkci. Potom uvedl kompletní schéma a výsledný návrh desky plošných spojů společně s 3D modelem akumulátoru. Na závěr shrnul výsledky své práce. Otázky k obhajobě měl částečně připravený.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO