Odvození operonových struktur v rámci celogenomové analýzy

but.committeedoc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. (předseda) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lukáš Smital, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Jurečková (člen) MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (člen) Larisa Chmelíková (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. položil otázku, jak poznám ve Vaší práci, kde je diskuze? Jsou nějaké limitace ve Vašem přístupu? Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorSchwarzerová, Janacs
dc.contributor.authorNejezchlebová, Juliecs
dc.contributor.refereeJurečková, Kateřinacs
dc.date.accessioned2022-06-16T06:52:11Z
dc.date.available2022-06-16T06:52:11Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractBakalářská práce se věnuje problematice odvození operonových struktur a vytvoření softwarového nástroje, který umožní predikci operonových struktur. Nástroj jednak predikuje operony na základě genové expresní informace, ale také upřesní již predikované operony o genovou expresní informaci. Nástroj je testován na bakteriích Escherichia coli BW25113 a Clostridium beijerinckii NRRL B-598. Teoretická část je věnována popisu struktury a funkce operonu, sekvenování genomu, analýze transkriptomu, bakteriím Escherichii coli BW25113, Clostridium beijerinckii NRRL B-598 a již dostupným online nástrojům pro odvození operonových struktur. V praktické části se práce zabývá předzpracováním surových transkriptomických dat, za účelem získání vhodného formátu pro predikci operonových struktur, testováním online nástrojů a samotné implementaci vlastního nástroje.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis is devoted to the problem of derivation of operon structures and creation of a software tool that allows prediction of operon structures. The tool both predicts operons based on gene expression information, but also refines already predicted operons with gene expression information. The tool is tested on the bacteria Escherichia coli BW25113 and Clostridium beijerinckii NRRL B-598. The theoretical part is devoted to description of operon structure and function, genome sequencing, transcriptome analysis, Clostridium beijerinckii NRRL B-598, Escherichia coli BW25113 and already available online tools for inferring operon structures. In the practical part of the thesis, the pre-processing of raw transcriptomic data to obtain a suitable format for the prediction of operon structures, testing of online tools and the actual implementation of the tool itself are discussed.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationNEJEZCHLEBOVÁ, J. Odvození operonových struktur v rámci celogenomové analýzy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other142076cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205745
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOperoncs
dc.subjectGenová expresecs
dc.subjectGenomcs
dc.subjectTranskriptomcs
dc.subjectEscherichia coli BW25113cs
dc.subjectClostridium beijerinckii NRRL B-598cs
dc.subjectOperonen
dc.subjectGene expressionen
dc.subjectGenomeen
dc.subjectTranscriptomeen
dc.subjectEscherichia coli BW25113en
dc.subjectClostridium beijerinckii NRRL B-598en
dc.titleOdvození operonových struktur v rámci celogenomové analýzycs
dc.title.alternativeOperon structures inference in genome-wide analysisen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-15cs
dcterms.modified2022-06-15-12:59:17cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid142076en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.16 08:52:11en
sync.item.modts2022.06.16 08:19:56en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
6.28 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
3.53 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_142076.html
Size:
8.45 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_142076.html
Collections