Návrh marketingových nástrojů konkrétní společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje především na rozbor marketingového mixu společnosti MSD, spol. s.r.o., která se zabývá servisem a prodejem kancelářské techniky a také tiskařskými a kopírovacími službami. Ve své práci zhodnotím stávající marketingovou situaci společnosti a na základě dlouhodobého pozorování navrhnu marketingové úpravy, které povedou k získání nových potenciálních zákazníků a k následnému zlepšení zisků firmy.
The bachelor thesis is focused on analysis of Marketing mix at the company MSD, spol. s. r. o. which is engaged in the sale and servicing of office equipment, printing and copying services also. I will analyse current marketing situation of the commpany and on the basis of longterm observations, I will suggest marketing arrangements that will lead to the acquisition of potential new customers and a consequent improvement in profits of the company.
Description
Citation
FLORIÁNOVÁ, A. Návrh marketingových nástrojů konkrétní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) Ing. Markéta Marcolová Klímková, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
otázky vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno další otázky: doc. Meluzín - SWOT analýza - ztráta zákazníků ve slabých stránkách vůči velkému počtu spokojených zákazníků v silných stránkách - vysvětlete? Propagace ve sportovním klubu - náklady na trička a forma propagace i zákazníkům - zvažovala jste to? - zodpovězeno prof. Dohnal - Jste schopna kvantifikovat přínosy? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO