Návrh a realizace autentizační metody pro přístup k webové službě v prostředí .NET

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá problematikou autentizačních metod pro přístup k webovým službám. V první části jsou vysvětleny autentizační metody a možná bezpečnostní rizika. V druhé části práce je popsán návrh a realizace vlastní autentizace k webové službě v prostředí .NET.
Work deals with the authentication methods for access to Web services. The first part of the authentication methods are explained and possible safety risks. The second part describes the design and implementation of custom authentication Web service environment.. NET
Description
Citation
TENORA, L. Návrh a realizace autentizační metody pro přístup k webové službě v prostředí .NET [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Karel Burda, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (člen) Ing. Radim Pust, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Uchytil, Ph. D. (člen) Ing. Zoltán Nagy, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Hajný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-09
Defence
Co je role a privilegium? Autentizační metody pro HTTP. V čem je přínos?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO