Automatická volba grafického nástroje pomocí ručně kreslených skic

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Táto práca je zameraná na klasifikáciu skíc reprezentujúcich telestračné nástroje. Táto klasifikácia bola vytvorená pre telestračnú aplikáciu ako súčasť sekcie na kreslenie voľnou rukou. Po vybratí skíc reprezentujúcich nástroje, zozberaní dát za pomoci aplikácie, ktorú som vytvoril na tento účel, som vytvoril dva datasety. Prvý dataset bol použitý na trénovanie konvolučnej neurónovej siete na klasifikáciu skíc. Druhý dataset bol použitý na trénovanie segmentačnej neurónovej siete pre rozlíšenie línií a elíps v skici. Obe siete boli implementované do aplikácie na ukážku ich funkcionality v reálnom čase a zároveň pre experimentovanie a zisťovanie ich presnosti. Táto aplikácie tiež obsahuje proces dodatočného spracovania, vďaka ktorému vie reprodukovať reprezentácie telestračných nástrojov zo skíc.
This thesis works on classifications of sketch representations of telestration tool. This classification is being developed for telestration application as part of the free-hand drawing section. After choosing the sketch representations, collecting data with specifically created application I created two datasets. First dataset was used to train a convolutional neural network to classify the sketches. Second dataset was used to train segmentation neural network to classify lines and ellipses in sketches. Both networks was then implemented into application to showcase their usage in real-time and experiment on their accuracy. This application also contains post-processing process to recreate the telestration tool representations from the sketches.
Description
Citation
HARMAN, R. Automatická volba grafického nástroje pomocí ručně kreslených skic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (člen) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Hynek, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO