Inovace pracoviště pro výrobu laboratorních pecí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem optimálního řešení výroby laboratorních pecí firmy LAC s.r.o. na základě SWOT analýzy. Po provedení podrobného rozboru současného stavu pracoviště je vytvořena standardizace konstrukce pecí a následně nový návrh obsahující dvě varianty uspořádání pracoviště. Pro vybranou vhodnější variantu je vytvořena optimalizace 5S a následné technicko-ekonomické hodnocení, které obsahuje porovnání současného a navrhovaného stavu výroby.
The Bachelor thesis deals with the draft of optimal solution for production of laboratory furnaces produced by company LAC, s. r. o. that is based on the SWOT analysis. After accomplishment detailed analysis of current conditions at the workplace, was created the standardization for furnaces construction followed by new proposal containing two variants of the workplace organization. For the selected and more suitable variant is created 5S optimization and subsequently techno-economic rating that includes comparison of current and proposed state of production.
Description
Citation
NEVŘIVÝ, L. Inovace pracoviště pro výrobu laboratorních pecí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) prof. Ing. Radko Samek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) Ing. Miroslav Jopek, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-25
Defence
Student seznámil komisi se svojí bakalářskou prací a odpověděl na otázky komise. Student odpovídal na tyto dotazy komise: 1. Jaké jsou další metody štíhlé výroby kromě 5S? 2. Co je to systém "KAIZEN"? 3. Jak se projeví unifikace součásti na pecích na celkovém ekonomickém zhodocení? 4. Jak by se realizoval přesun pece po pracovišti, který je uváděn v práci? 5. Co je předmětem utajení této práce?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO