ŽIVOTNÍ POCIT BAROKA

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Abstract
Diplomovou práci vnímám jako vyústění dlouhodobějších úvah nad vztahem architektury a hudby, i nad tím, co zahrnují pojmy genius loci, paměť místa či místně specifické umění. Díky bližšímu setkání s broumovskou krajinou a v ní rozmístěných sakrálních stavbách navržených architekty Kryštofem a Kiliánem Ignácem Dientzenhoferovými, se tyto úvahy propojily v termínu baroko. Práce je experimentem zkoumajícím různorodost současných hudebních přístupů reagujících na jednotné zadání, které vychází z principů barokní architektury.
I perceive the thesis as the outcome of longer-term considerations over the relationship between architecture and music, as well as the concepts of genius loci, memory of place, or site-specific art. Thanks to the closer encounter with the Broumov landscape and the churches designed by the architects Kryštof and Kilián Ignác Dientzenhofer, located in it, these reflections were connected with the term Baroque. The work is an experiment exploring the diversity of contemporary musical approaches responding to unified task based on the principles of Baroque architecture.
Description
Citation
CIPROVÁ, B. ŽIVOTNÍ POCIT BAROKA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (předseda) MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (člen) doc. MgA. Filip Cenek (člen) Mgr. Jana Kořínková, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (člen) MgA. Pavel Sterec, Ph.D. (člen) Mgr. Miloš Vojtěchovský (člen)
Date of acceptance
2017-05-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO