Absorpční chladicí zařízení

but.committeedoc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D. (člen) Ing. Bc. Jan Fišer, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Patočka, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Lízal, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka seznámila zkušební komisi s průběhem řešení, výsledky a závěry své závěrečné práce. Následně prezentovala odpovědi na dotazy oponenta, uvedené v posudku závěrečné práce: 1. Uveďte ideální rozsah teplot zdroje hnacího tepla pro obě kombinace chladivo-absorbent v jednostupňovém absorpčním chladicím zařízení. - Studentka uvedla rozsah doporučených teplot hnacího média a problematiku jeho volby. 2. Vysvětlete hodnotu výstupní teploty chladiva z výparníku t13 a teploty na výstupu z výměníku kapalina-plyn t14. Zakreslete průběh teplot obou médií ve výparníku a výměníku kapalina-plyn. - Studentka zodpověděla dotaz. V rozpravě byly položeny následující dotazy: - Doc. Katolický se zeptal co myslel oponent poznámkou o grafické manipulaci s grafy. - Studentka dostatečně vysvětlila jak byly vytvářeny grafy v práci. - Prof. Jícha se dotázal, proč je problém s praktickým využitím navrženého zařízení. - Studentka vysvětlila, proč je k provozu potřeba dalšího chladicího média, což je nežádoucí a zařízení tak nelze využít podle očekávaného zadání.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programEnergetické a termofluidní inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorHejčík, Jiřícs
dc.contributor.authorNajbrtová, Zuzanacs
dc.contributor.refereeBouchal, Patrikcs
dc.date.accessioned2022-06-21T06:56:45Z
dc.date.available2022-06-21T06:56:45Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractDiplomová práce na téma Absorpční chladicí zařízení se věnuje dimenzaci pracovních bodů absorpčního chladicího cyklu. Práce vychází z požadovaných reálných parametrů zařízení jako je chladicí výkon, teplota chlazené látky a teplota topné látky. Navrhovaný pracovní cyklus je jednostupňový se zařazením dvou rekuperačních výměníků tepla, jedním mezi chudým a bohatým roztokem, a druhým mezi kapalným a plynným chladivem. Pracovní dvojicí tohoto oběhu je amoniak a voda. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou shrnuty základní poznatky o absorpčním chlazení včetně vysvětlení principu trigenerace, jejíž součástí má navrhovaná jednotka být. Praktická část se zabývá samotným návrhem a výpočtem pracovních bodů, parametrů sekundárních pracovních látek a výkonů samotných zařízení. Nakonec je výpočet srovnán s nabízenými absorpčními jednotkami a jednotkou kompresorovou.cs
dc.description.abstractThe master thesis on the Absorption chiller is devoted to the dimensioning of the operating points of the absorption chiller cycle. The thesis is based on the required realistic parameter such as cooling capacity, temperature of the chilled fluid and temperature of the driving hot water. The proposed duty cycle is single stage with two heat recovery exchangers, one between weak and rich solution, and the other between liquid and gas refrigerant. The working fluids of this cycle is ammonia and water. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part summarizes the basic knowledge of absorption cooling, including an explanation of the principle of trigenera-tion in which the proposed unit is to operate. The practical part deals with the actual design and calculation of the operating points, parameters of the secondary working fluids and the performance of the devices themselves. The calculation is compared with the real absorption units and the compressor unit.en
dc.description.markDcs
dc.identifier.citationNAJBRTOVÁ, Z. Absorpční chladicí zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other142282cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207188
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAbsorpční chlazenícs
dc.subjectnávrh absorpčního oběhucs
dc.subjectchladivacs
dc.subjectpracovní dvojicecs
dc.subjecttrigeneracecs
dc.subjectAbsorption coolingen
dc.subjectabsorption cycle designen
dc.subjectrefrigerantsen
dc.subjectworking fluidsen
dc.subjecttrigenerationen
dc.titleAbsorpční chladicí zařízenícs
dc.title.alternativeAbsorption chilleren
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-20cs
dcterms.modified2022-06-20-14:59:14cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid142282en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.21 08:56:45en
sync.item.modts2022.06.21 08:15:42en
thesis.disciplineTechnika prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.83 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
53.75 KB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_142282.html
Size:
14.55 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_142282.html
Collections