Detekce přítomnosti subjektů ve střeženém prostoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cieľom tejto diplomovej práce bolo navrhnúť a implementovať systém slúžiaci na detekciu prítomnosti subjektu v stráženom priestore pomocou vstavanej platformy ESP32. Navrhnutý systém je schopný využívať viacero rôznych senzorov, umožňujúcich detekciu pohybu, zvuku, snímanie fotografii a podobne. Riešenie práce bolo realizované taktiež s pomocou platformy Raspberry Pi ako ovládacieho serveru a voliteľne využíva aj cloudové služby pre väčšiu flexibilitu nasadenia.
The aim of this thesis was to design and implement a system for detecting the presence of the subject in the protected area using the embedded platform ESP32. The proposed system is able to use several different sensors, allowing the detection of motion, sound, allowing to take photos, etc. The solution was also implemented with the help of the Raspberry Pi platform as a control server and optionally uses cloud services for greater deployment flexibility.
Description
Citation
MÚDRY, A. Detekce přítomnosti subjektů ve střeženém prostoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Hradiš, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Lengál, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: Jak je zajištěna funkcionalita systému v případě výpadku lokálního MQTT serveru nebo WiFi routeru? Proč nekomunikují jednotlivé senzory a aktory navzájem pomocí některé z MESH technologií zajištující mj. redundanci a dostupnost systému v případě selhání některého prvku? Proč by nemohla být z důvodu snížené přenosové kapacity MESH poslána fotografie z kamerového modulu prostřednictvím WiFi spojení?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO