Absorpční charakteristiky namáhaných drážkových izolací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce sleduje změny základních dielektrických vlastností. Jsou sledovány změny absorpčních charakteristik a časových závislostí rezistivity se změnou relativní vlhkosti. Na vzorcích materiálů byly měřeny časové závislosti nabíjecích a vybíjecích proudů při teplotě okolí a relativních vlhkostech 0 %, 55 %, 75 %, 95 %. Dále jsou v práci sledovány časové závislosti vnitřní rezistivity, a to vzávislosti na době stárnutí při různých relativních vlhkostech. Předmětem experimentu jsou materiály ISONOM NKN a NMN.
Master's thesis is monitoring changes in basic dielectric properties. Monitoring changes in absorbency of characteristics and temporal dependences in rezistance with change of relative humidity. On the colection samples were measured temporal dependences charged and uncharged currents in ambient temperature and 0%, 55%, 75%, 95% relative humidity. The next part of my work is monitoring temporal dependences interior rezistance in the time of ageing in different humidities. Experiments were made on material ISONOM NKN and NMN.
Description
Citation
PŘIKRYL, T. Absorpční charakteristiky namáhaných drážkových izolací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika
Comittee
Ing. Ilona Müllerová, DrSc. (předseda) prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jaroslav Kadlec, Ph.D. (člen) doc. Ing. Arnošt Bajer, CSc. (člen) prof. Ing. Daniela Ďuračková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-09
Defence
Student seznámil komisi s obsahem diplomové práce a odpověděl na její otázky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO