Nebezpečná metoda 19

Abstract
Pracuji s fotografiemi bytu Sigmunda Freuda a vytvářím jeho pseudo rekonstrukci. Snažím se pomocí techniky linorytu odkrývat světlo ze záběru černobílých fotografii pořízených ve Vídni roku 1938 dokumentaristou Edmundem Engelmanem. Odkrývám objemy jednotlivých fragmentů, na které ještě světlo dopadá. Odkryté světlo si z jisté melancholie nechávám a uchovávám jej ve sklenicích. Je to pro mne negativ a výsledný linoryt znázorňuje pozitiv. Má na mě vliv atmosféra fotek z knihy Edmunda Engelmana i Longův cyklus Freud Drawings. Jejich atmosféra je pro mě katalyzátorem mého vlastního výtvarného řešení.
I'm working with photographs of Sigmund Freud's apartment and creating their pseudo reconstruction. I'm trying through technique of linocut uncover light from black and white photos taken by documentarist Edmund Engelman in Vienna in 1938. I'm revealing volumes of individual fragments, which light falls on. Exposed light I keep for myself, for some melancholy reasons, and store it in glass jars. It is negative and final linocut represents positive. Atmosphere of pictures from Edmund Engelman's book has a big influence on me as well as Robert Longo's cycle Freud Drawings. Their atmosphere is catalyst for my own art solution.
Description
Citation
STANĚK, J. Nebezpečná metoda 19 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarné umění - grafika
Comittee
doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen) MgA. Vasil Artamonov (člen) doc. MgA. Luděk Rathouský (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (člen) akad. soch. Martin Zet (člen) Mgr. Slavomír Krekovič, Ph.D. (člen) doc. MgA. Milan Houser (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) prof. PaeDr. Radek Horáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO