Podzemní kultura – adaptace starého pivovaru v Litovli

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Bakalářská práce s názvem Tři světy nabízí způsob, jakým je možné přeměnit starý pivovar v Litovli pro kulturní potřeby tohoto města. Návrh zachovává historicky cenné pivovarské sklepy, nahrazuje některé novější úpravy novými a začleňuje celou budovu do kulturního života města. Úprava areálu a jeho okolí rozšiřuje veřejná prostranství a poskytuje nové prostory k městskému bydlení v historickém centru.
The adaptation of the brewery called Three Worlds offers a way to transform an old brewery in the city of Litovel for the cultural needs of this city. The proposal preserves the historically valuable brewery cellars, replaces some newer modifications with new ones and integrates the entire building into the cultural life of the city. The development of the area expands public spaces and provides new spaces for urban living in the historic city center.
Description
Citation
DANIŠ, R. Podzemní kultura – adaptace starého pivovaru v Litovli [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Tomáš Rusín (předseda) Ing. arch. Marcela Uřídilová (člen) Ing. arch. Iva Zezulová (člen) Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Nicol Galeová (člen)
Date of acceptance
2023-05-16
Defence
Student představil svou bakalářskou práci Student reaguje na otázky vedoucího a oponenta Existují půdorysy od bytového domu? Je zde absence těchto půdorysů. Jaký je modul pavlačového domu - bytů. Pavlačový dům je příliš hluboký pro dispozice. Příliš velká neadekvátní restaurace absence bezbariérovosti, nedostatečné požární řešení kavárna bez oken prostor mezi dvěma objekty je nedostatečně řešený Otázka měřítka, otázka konceptu Půdorysy nebyly dostatečně řešeny Otázka materiálového řešení Student bakalářskou práci obhájil
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO