Dostavět město

but.committeeIng. arch. René Dlesk, Ph.D. (předseda) MgA. David Kolařík, Ph. D. (člen) Ing. arch. Martin Duba (člen) doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. (člen) prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D. (člen)cs
but.defence- v úvodu proběhla společná prezentace všech studentů (analyt. část) - proběhla prezentace studenta, byla položena doplňující otázka (konstrukční systém) - byl přečten posudek oponenta a vedoucího práce, včetně otázek a námětů k obhajobě - student reagoval slovně - následně proběhla diskuze, témata a otázky následující: - demografická struktura měst - orientace balkńů na jih, markýzy (p. Dlesk) - reakce studenta, diskuze (p. Petříčková, p. Urbášková, p. Kovařík, p. Duba) - celkové zhodnocení projektu (p. Kovařík) - konstrukční systém (p. Dlesk) - reakce studenta - dispoziční řešení - ekonomické řešení, náklady (p. Duba), systémovost stavby, práce s parterem - náměty poroty, hodnocení poroty - proběhla krátká porada - student prospěl - výsledek mu byl sdělen - v závěru hodnocení: A95cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorHora, Jancs
dc.contributor.authorDemjanovičová, Michaelacs
dc.contributor.refereeSládeček, Svatoplukcs
dc.date.accessioned2022-05-25T06:53:50Z
dc.date.available2022-05-25T06:53:50Z
dc.date.createdcs
dc.description.abstractPředmětem zadání byl návrh polyfunkčního domu nebo souborů domů a přilehlých veřejných prostor ve městě Louny, které se rozkládájí v Ústeckém kraji necelou hodinu jízdy autem od hlavního města Prahy. Řešená parcela se nachází na samotném okraji historického centra Loun mezi dopravně exponovanější ulicí Osvoboditelů, ulicí Na Valích a Komenského náměstí. V současnosti je zde parkoviště, které slouží rezidentům. Parcela disponuje ale mnohem větším potenciálem vzhledem k jejímu umístění vůči historickému centru města a dopravní obslužnosti. Tématem mé práce je zaměření se na formu dostupného bydlení, které by mělo rozšířit počet bytů v městském bytovém fondu města Loun a zároveň uspokojovat potřeby jeho obyvatel, propojovat je a nabízet jim příležitosti čerpat výhody ze společného bydlení a umístění domu v blízkosti centra. Dát jim příležitost vytvářet komunitu, možnost setkávat se a pořádat akce ve společných interiérových a exteriérových prostorech, ale zároveň také poskytnout jeho obyvatelům i dostatečné množství soukromí. Jedním z cílů je také vytvořit takový dům dostupného bydlení, který nemá nálepku stigmatizované nejlevnější výstavby, ale nabízí jeho obyvatelům příjemné místo k bydlení, nastavuje nový trend a jeho vzhled reflektuje vztah k centru města. Cílem návrhu bylo vytvořit takovou strukturu, která se bude otevírat městu, nabízet nové zázemí pro jeho rezidenty a zároveň bude poskytovat dostatečný komfort, bezpečí a důstojnost bydlení pro obyvatele domu. Komunitní dění domu je tedy před veřejností relativně skryté, ale zároveň umožňuje komukoliv do tohoto prostoru vstoupit. V projektu se také zaměřuji i na individuální potřeby skupin lidí. Použitím určitých principů se snažím co nejpřirozenějším způsobem pomoci komunitnímu životu obyvatel, tak aby zároveň bylo zachováno i soukromí jednotlivců.cs
dc.description.abstractThe subject of the assignment was the design of a multifunctional house or a set of houses and adjacent public spaces in the town of Louny, located in the Ústí nad Labem region less than an hour's drive from the capital city of Prague. The plot is located on the very edge of the historical centre of Louny between the more traffic-exposed Osvoboditelů Street, Na Valích Street and Komenského Square. Currently there is a parking lot which serves the residents. However, the plot has much greater potential due to its location in relation to the historic centre and traffic connections. The theme of my work is to focus on a form of affordable housing that should expand the number of apartments in the urban housing stock of Louny while meeting the needs of its residents, connecting them and offering them opportunities to benefit from shared housing and the location of the house close to the centre. Giving them the opportunity to create a community, to meet and hold events in shared interior and exterior spaces, but also providing its residents with a sufficient amount of privacy. One of the goals is also to create an affordable housing development that does not have the stigma of being the cheapest development, but offers its residents a pleasant place to live, sets a new trend, and its appearance reflects its relationship to the downtown. The aim of the design was to create a structure that opens up to the city, offering new facilities for its residents, while providing sufficient comfort, security and dignity of living for the house's inhabitants. The community events of the house are therefore relatively hidden from the public, but at the same time allow anyone to enter the space. The project also focuses on the individual needs of groups of people. Using certain principles, I try to help the community life of the residents in the most natural way possible, so that at the same time the privacy of individuals is preserved.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationDEMJANOVIČOVÁ, M. Dostavět město [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .cs
dc.identifier.other142317cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/204405
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpolyfunkční městský důmcs
dc.subjectbytový důmcs
dc.subjectLounycs
dc.subjectdostupné bydlenícs
dc.subjectmultifunctional town houseen
dc.subjectapartment houseen
dc.subjectLounyen
dc.subjectaffordable housingen
dc.titleDostavět městocs
dc.title.alternativeTo Finish the Body of the Cityen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.modified2022-05-17-16:41:24cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
sync.item.dbid142317en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.05.25 08:53:50en
sync.item.modts2022.05.25 08:13:18en
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav památkové péčecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
25.99 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
23.44 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_142317.html
Size:
7.71 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_142317.html
Collections