Vliv tvaru výstupní hrany lopatkové mříže na parametry hydraulického stroje

but.committeeprof. Ing. Michal Varchola, CSc. (předseda) prof. Ing. František Pochylý, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Skoták, Ph.D. (člen) Ing. Iva Svobodová (člen) Ing. Zdeněk Mišta (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi s obsahem své diplomové práce na téma Vliv tvaru výstupní hrany lopatkové mříže na parametry hydraulického stroje v průběhu cca 10 min. Následně byla komise obeznámena s obsahem posudků vedoucího práce a oponentským posudek. Oponent ve svém posudku uvedl několik připomínek a doplňujících otázek, které student v rámci prezentace práce odpověděl. Následovala rozprava, do které se zapojili všichni členové komise. V rámci obecné rozpravy zazněly následující dotazy: 1. Jakým způsobem by ovlivnilo parametry čerpadla/turbíny ořezání ze sací strany lopatky? 2. Jak souvisela velikost průměru oběžného kola s hydraulickou účinností? 3. Jaký je vliv náběžné hrany na Kármánovu vírovou stezku? Na položené dotazy student odpověděl a míra úspěšnosti a spokojenosti komise s odpověďmi se odráží v celkovém hodnocení obhajoby diplomové práce.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStrojní inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorRudolf, Pavelcs
dc.contributor.authorPospíšil, Dancs
dc.contributor.refereeSkoták, Alešcs
dc.date.accessioned2023-07-17T09:09:03Z
dc.date.available2023-06-18cs
dc.date.available2023-07-17T09:09:03Z
dc.date.created2013cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá možností zjednodušení výpočtu hydraulického stroje díky převedení trojrozměrné geometrie do roviny. Cílem práce je vytvořit úpravy výstupní hrany lopatkové mříže a zjistit jejich vliv na hydraulické parametry stroje.cs
dc.description.abstractMaster's thesis deals with possibility of simplifying calculation hydraulic machines by converting the three-dimensional geometry in the plane. The aim is to create modifications of a trailng edge and determine their effect of the hydraulic parameterso of the machine.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationPOSPÍŠIL, D. Vliv tvaru výstupní hrany lopatkové mříže na parametry hydraulického stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other64422cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26902
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/letcs
dc.subjectVýstupní hranacs
dc.subjecthydraulický strojcs
dc.subjectradiální strojcs
dc.subjectlopatková mřížcs
dc.subjectúčinnostcs
dc.subjectkavitacecs
dc.subjectTrailing edgeen
dc.subjecthydraulic machineen
dc.subjectradial machineen
dc.subjectblade cascadeen
dc.subjectefficiencyen
dc.subjectcavitationen
dc.titleVliv tvaru výstupní hrany lopatkové mříže na parametry hydraulického strojecs
dc.title.alternativeInfluence of the trailing edge on hydraulic machine parametersen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2013-06-18cs
dcterms.modified2013-06-25-07:49:38cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid64422en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2023.07.17 11:09:03en
sync.item.modts2023.07.17 09:58:35en
thesis.disciplineFluidní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
6.92 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_64422.html
Size:
11.38 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_64422.html
Collections