Jednokolové vozítko

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je návrh a praktická realizace samobalancujícího vozítka podobného kolečkovému prknu, využívající k pohonu pouze jedno kolo umístěné ve středu konstrukce. Jezdec bude měnit směr a rychlost náklonem platformy. Samotná jízda bude připomínat například jízdu na sněhu nebo na vlnách. V úvodní části se práce věnuje rozboru existujících zařízení. Na ni navazuje popis často užívaných komponent a jejich vlastností. Dále je rozebrán návrh určitého způsobu řízení a z něj vycházející elektronické a programové vybavení vozítka. Závěr náleží realizaci a shrnutí dosažených výsledků.
The main aim of this thesis is to design and build a self-balancing vehicle similar to a skateboard, utilizing only one wheel located in the centre of the device. The steering will be controlled by driver‘s tilt and the ride will resemble snowboarding or surfing. The initial part focuses on a comparison between commercially available devices. Frequently used components and their main attributes are described in the next part. After that, a possible solution is outlined, followed by an electrical design and firmware‘s function explanation. Final build, its set-up and overall results are summarised in the last part of this thesis.
Description
Citation
HANUŠ, R. Jednokolové vozítko [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. (předseda) Ing. Jitka Brüstlová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Josef Šandera, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radovan Novotný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO