Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti DATO-FOREST s.r.o. v letech 2009 – 2013 pomocí metod finanční analýzy. Na základě výsledků této analýzy budou navrhnuta řešení, která by mohla vést ke zlepšení celkové finanční situace dané společnosti.
The bachelor´s thesis is focused on evaluation of the financial situation of the company DATO-FOREST s.r.o. during the years 2009 – 2013 using the methods of financial analysis. Based on the results of this analysis some solutions will be proposed that could lead to an improvement of the overall financial situation in the company.
Description
Citation
HAMADOVÁ, M. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (místopředseda) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-25
Defence
Otázky oponenta - zodpovězeno 1) Mráček, PhD. - čím by jste zpetsřila billboard u cesty?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO