Mediálny -obraz- Cultu Fu-Fu

Abstract
Individualita umelca je v prepojenom svete samostatne stojacich individualít v mnohých prípadoch vyjadrená snahou o zpochybnenie nadnárodných korporácii a vierou v ich nahraditeľnosť nezávislým myšlienkovým aparátom umelca. Tento je schopný produkovať samostatne stojace diela, diela-komentáre, post-ironické individuá, individuá ako "vysoko diverzifikované" značky. Umelci príliš dlho snívali o širokom rozptyle a legitimizácii svojej práce, svojho umenia. Zamorením noviniek na sociálnych sieťach svojich obdivovateľov sa ich predstavy začali napĺňať.
In an interconnected world of alone standing individuals, artistic individuality is in many cases expressed through attempt to question culture of branded corporations and thus replace it with artist’s independent mind that is able to create works as commentaries and alone standing, “independent” products. To create post-ironic individuals, individuals as “highly diversified” brands. So long they’ve dreamed about wide spread and legitimization of their work, their art. This was partly done by overwhelming their followers’ social media feeds.
Description
Citation
RŮŽIČKOVÁ, M. Mediálny -obraz- Cultu Fu-Fu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarné umění - konceptuální tendence
Comittee
prof. akad. soch. Tomáš Ruller (předseda) akad. soch. Martin Zet (člen) doc. Václav Stratil, Prom. Ped. (člen) doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (člen) doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen) Mgr. Slavomír Krekovič, Ph.D. (člen) doc. MgA. Veronika Šrek Bromová (člen) Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. (člen) MgA. Markéta Othová (člen) doc. MgA. Filip Cenek (člen)
Date of acceptance
2014-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO