Využití metody analýzy bodu zvratu při řízení nákladů ve firmě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na stanovení bodu zvratu ve firmě, na analýzu nákladů a nalezení cest na jejich snížení. Specifikuje náklady, tržby z prodeje a bod zvratu. V praktické části jsou tyto poznatky aplikovány do prostředí vybrané firmy a zhodnoceny. V závěrečné části jsou následně popsány návrhy pro snížení nákladových položek ve firmě.
The bachelor work is focused on determination company‘s break even point, cost analysis and to find way to decrease these costs. It specifies the costs, incomes and the break even point. These evidences are applied on the enviroment of the chosen company and then evaluated in the practical part. The suggestions for decreasing of the cost items are subscribed in the conclusion of this work.
Description
Citation
HRDINA, M. Využití metody analýzy bodu zvratu při řízení nákladů ve firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. František Šebek, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Žalio (člen) JUDr. Dalibor Vaigert (člen)
Date of acceptance
2013-06-17
Defence
otázky vedoucího: odpovězeno otázky oponenta: odpovězeno Ing. Žalio: Co vyjadřují konkrétní data (dotaz k prezentaci)? A mzda 12 000 Kč je skutečně roční? Čí to je mzda? Jaký typ mzdy to je - hrubá nebo superhrubá? - odpovězeno částečně Ing. Svirák Jr.: A ty mzdy jsou každý měsíc nebo za rok? Jak posunout bod zvratu za pomocí "navýšení počtu klientely". Jak to mám chápat? Kolik máte subjektu, které si u dané společnosti nechají spočítat mzdu? - odpovězeno Ing. Šebek: Kolik má společnost hospodářský výsledek za rok 2010 a 2011? Kolik má společnost zaměstnanců? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO