Finanční analýza společnosti Sain-Gobain PAM CZ s.r.o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá vyhledáním možných ekonomických rizik společnosti Saint-Gobain PAM CZ s. r. o., která působí na trhu litinových vodovodních a kanalizačních systémů. Práce je rozdělena na teoretickou část, která vymezuje důležité pojmy a metody výpočtu a na analytickou část, která obsahuje samotnou finanční analýzu a výsledky. Pro zjištěné nedostatky je navrženo více možností k jejich odstranění podle možností společnosti.
This bechelor´s thesis deals with searching for potential economic risks of Saint-Gobain PAM CZ Ltd., which operates in the market of cast iron water and sewer systems. The thesis is devided into theoretical part which defines the importent concepts and calculation methods and analytical part, which contains the actual financial analysis and results. There are suggested several options for detected deficiencies to eliminate them as possible for the company.
Description
Citation
SPOUSTA, J. Finanční analýza společnosti Sain-Gobain PAM CZ s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
doc. Brychta: Který ze svých návrhů považujete za stěžejní? Odpovězeno doc. Brychta: Jaké příležitosti vytváří klimatické změny? Odpovězeno RNDr. Chvátalová, Ph.D.: Z kolika systému jste vybíral? Jaká byla kritéria? Jaká je predikce do budoucna? Odpovězeno doc. Zich: Jak byste přistoupil k tvorbě predikce? Co z externích faktorů byste zohledňoval pro tvorbu predikce? Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO