Pevnostní a modální analýza v parametrických adaptivních CAD programech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na použití metody konečných prvků (MKP) v prostředí programu Autodesk Inventor Professional (AIP) 2010. Pro analyzování součástí nebo sestav pomocí MKP slouží v programu AIP 2010 modul Pevnostní analýza, jehož prostředí a funkce jsou v práci detailně popsány. Na závěr jsou demonstrovány praktické ukázky výpočtu modální a statické analýzy na modelu rotoru synchronního generátoru včetně krátkého zhodnocení výsledků řešení.
This thesis is focusing on the use of the finite element method (FEM) in program environment of Autodesk Inventor Professional (AIP) 2010. For the analysis of the components or assemblies with FEM serves the Strength analysis module of the AIP 2010, whose environment and functions are detailed in this thesis. At the conclusion practical examples of modal and static analysis on the synchronous generator rotor model are demonstrated including a brief evaluation of the results.
Description
Citation
SEDLÁČEK, P. Pevnostní a modální analýza v parametrických adaptivních CAD programech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika
Comittee
doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Koláčný, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Vaněk, CSc. (člen) doc. Dr. Ing. Hana Kuchyňková (člen)
Date of acceptance
2010-06-10
Defence
Student obhajoval diplomovou práci na téma Pevnostní a modální analýza v parametrických CAD programech. Shrnul hlavní části své práce. Popsal aplikaci Autodesk Inventor. Shrnul vlastnosti metody konečných prvků. Popsal možnosti použití této metody v prostředí programu Autodesk Inventor 2010. Prezentoval výpočet modální analýzy na modelu synchronního generátoru. Zhodnitl výsledky, které byly získány. Odpověděl na otázky oponenta a komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO