Zhotovení kotníkové ortézy pomocí digitálních technologií

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce prezentuje nový způsob zhotovení ortotických pomůcek prostřednictvím digitálních technologií 3D skenování, CAD modelování a rapid prototypingu. Nejdříve je v rámci analýzy současného poznání popsán běžný způsob výroby AFO ortéz, včetně jeho nevýhod. Poté je nastíněna nová metoda. Následně je provedena důkladná rešerše minulých prací, které se již tímto tématem zabývaly. V druhé polovině práce je pak tento nový přístup demonstrován na vývoji konceptu kotníkové ortézy na základě naskenovaných dat končetiny zdravého jedince. Závěrem je provedena celková bilance a srovnání obou výrobních postupů.
This bachelor thesis presents a new way of an orthotic devices fabrication via digital technologies of 3D scanning, CAD modeling and rapid prototyping. First, as a part of an analysis of a present knowledge, is the usual way of an AFO fabrication described, including its disadvantages. Then the new method is outlined. Following, a thorough research of past works, which were already dealing with this subject, is done. In the second half of the thesis is the novel approach demonstrated in a development of an ankle-foot orthosis concept based on scanned data of a healthy subject‘s leg. In conclusion, an overall review and comparision of both fabrication processes is made.
Description
Citation
LASOTA, M. Zhotovení kotníkové ortézy pomocí digitálních technologií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. David Paloušek, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. (člen) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Roupec, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šperka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-24
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO