Rozšíření univerzálního CNC stroje o další funkce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
První část této práce se zabývá teorií týkající se vlastností 3D tiskáren, jakožto jednoho z typů CNC strojů. Mimo teorie 3D tiskáren, konkrétně jejich principu funkce, popisu různých technologií tisku, jejich kinematiky a firmwaru, budou také přiblíženy základní charakteristické rysy CNC strojů. Budou popsány jednotlivé základní typy CNC strojů a bude probrán úvod do jejich programování. Praktická část diplomové práce se zabývá přestavbou reálné VUT FDM 3D tiskárny na univerzální modulární stroj. Této přestavbě předcházela podrobná kontrola stávajícího stavu a seznámí se s konstrukčním řešením dané tiskárny. Následovala nezbytná úprava, a odstranění nedostatků, kterými 3D tiskárna disponovala, čímž nesplňovala požadavky okamžité přestavby na funkční modulární stroj. S cílem zvýšení užitného hodnoty stroje byl sestaven výměnný modul nejen na klasický 3D tisk, ale i druhý modul umožňující tisk pastovitých materiálů.
Technology of 3D printers, which are regarded as a representative of a CNC machines, are the central point of this diploma thesis. Apart from the history and theory of 3D printers with the emphasis at their functioning principles, firmware, different methods of 3D printing and their respective kinematics, there are chapters concerned with typical CNC machines as well. There is insight into programming of CNC machines and different types of CNC machines regarding their utilization in many industries. The practical part of this diploma thesis is covering conversion of the real VUT FDM 3D printer to a universal modular machine. This conversion was preceded by identification and elimination of a faults, which this 3D printer had and therefore haven’t been capable of becoming functional modular machine. With the aim of increasing the actual value and its utilization there were two switching modules created. One for 3D printing and second for extruding paste like materials.
Description
Citation
PAVELKA, O. Rozšíření univerzálního CNC stroje o další funkce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Kamil Jaššo (člen) doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Křivík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-08
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta a komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO