Hodnocení finanční situace výrobního podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace a posouzení finančního zdraví společnosti ABB, s.r.o. na základě ukazatelů finanční analýzy za zvolené období. Dle výsledků finanční analýzy budou identifikovány slabé stránky hospodaření podniku a navrhnuta případná opatření pro odstranění slabých a posílení silných stránek.
Bachelor thesis is focused on evaluation of a financial situation and assessment of a financial health of ABB Ltd. based on financial analysis indicators for the selected period. The weakest points of company management will be identified and some steps to exclude weak points and to strengthen strong ones will be proposed as a result of financial analysis.
Description
Citation
STARTCEVA, N. Hodnocení finanční situace výrobního podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
Otázky oponenta: Odpovězeno RNDr. Chvátalová, Ph.D.: Použila jste na rozřazení faktorů do SWOT analýzy nějakou statistickou nebo matematickou metodu? Odpovězeno doc. Zich: Připomínky k práci - odkazy v textu. doc. Zich: Jak závěry finanční analýzy odůvodňují Váš návrh zavedení systému JIT? Proč jste nesrovnávala společnost s relevantními společnostmi, respektive konkurenty, jenž JIT využívaji? Částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO