Koncepční návrh dávkovače písku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem dávkovače písku pro kolejová vozidla. V úvodu, po seznámení se s problematikou, je provedena detailní rešerše konkurenčních dávkovačů na trhu. Dále je proveden detailní rozbor funkce dávkovačů. Jsou zde shrnuty všechny požadavky jak z hlediska funkce, tak z hlediska technologického. Dále je navrhnuta jedna konstrukční úprava stávajícího dávkovače a dva dávkovače nové koncepce. Jako optimální pro další použití byly vybrány oba dva nové návrhy.
This bachelor thesis is focused on conceptual design of a dosing system for sand in railway use. At the beginning after the introduction into the problematics, there is adetailed research of competitive devices currently on the market followed by a detailed analysis of their functions. Summary of all requirements (functional and technological) is made. Mechanical design of the current doser and two new design alternations are made. Those alternations are chosen to be the optimal solution for the new doser.
Description
Citation
JÍŠA, M. Koncepční návrh dávkovače písku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. David Paloušek, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. (člen) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Roupec, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šperka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-24
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO