Hardwarová akcelerace extrakce a spojování položek z hlaviček paketů

but.committeeprof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Hradiš, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Lengál, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Je plánován další rozvoj nebo využití v práci vytvořených modulů pro konkrétní aplikaci nebo publikaci? Sekce 3.5 uvádí dosažené parametry po syntéze vytvořených modulů. Jak vypadá porovnání těchto parametrů vůči výsledkům z odborných článků citovaných v sekci 2.2? Jaká je skutečně (tedy nejen teoreticky) dosažitelná propustnost vytvořených modulů? V případě popsané neefektivity u skládání rámců je možné odhadnout alespoň mez zpomalení v nejhorším případě? Například něco jako, že propustnost nikdy neklesne pod polovinu teoretického limitu, protože pro každý paket se vloží maximálně jeden takt čekání.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programInformační technologiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorMartínek, Tomášcs
dc.contributor.authorBrázda, Mikulášcs
dc.contributor.refereeKekely, Lukášcs
dc.date.accessioned2022-06-21T07:55:42Z
dc.date.available2022-06-21T07:55:42Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTéměř každé zařízení v síti potřebuje pro svoji činnost vyextrahovat některá pole z hlaviček paketů, provést nad nimi operace a znovu složený paket přeposlat dál. Toto zpracování musí být implementováno na rychlosti odpovídající rychlosti linky. Na vysokorychlostních sítích se pro splnění tohoto požadavku využívá specializovaných obvodů. S narůstajícími požadavky na flexibilitu sítí rostou i požadavky na flexibilitu těchto obvodů. Provádět změny v jazycích pro popis hardwaru je však složité a časově náročné. Tato práce se proto zabývá implementací obvodů pro extrakci a následné spojení položek hlaviček paketů s využitím vysokoúrovňové syntézy.cs
dc.description.abstractAlmost every device on the network needs to extract some fields from the packet headers for its operation, perform operations on them, and forward the reassembled packet. This processing must be implemented at a speed corresponding to the line speed. On high-speed networks, specialized circuits are used to meet this requirement. As the demands on network flexibility increase, so do the demands on the flexibility of these circuits. However, making changes to the hardware description languages is complex and time consuming. This work therefore deals with the implementation of circuits for extraction and subsequent merging of packet header items using high-level synthesis.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationBRÁZDA, M. Hardwarová akcelerace extrakce a spojování položek z hlaviček paketů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other145077cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207221
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHLScs
dc.subjectFPGAcs
dc.subjectExtrakcecs
dc.subjectSpojovánícs
dc.subjectInternetový provozcs
dc.subjectHLSen
dc.subjectFPGAen
dc.subjectExtractionen
dc.subjectMergingen
dc.subjectInternet trafficen
dc.titleHardwarová akcelerace extrakce a spojování položek z hlaviček paketůcs
dc.title.alternativeHardware Acceleration of Extraction and Merging of Items from Packet Headersen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-14cs
dcterms.modified2022-06-20-10:23:13cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
sync.item.dbid145077en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.21 09:55:42en
sync.item.modts2022.06.21 08:15:52en
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.08 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-23902_v.pdf
Size:
86.09 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-23902_v.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-23902_o.pdf
Size:
89.02 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-23902_o.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_145077.html
Size:
1.47 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_145077.html
Collections