Reflexní úpravy transparentních materiálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá možnostmi a metodami nanášení povlaků na transparentní materiály za účelem zlepšení jejich opticko-reflexních vlastností. Popisuje jednotlivé metody, kterými je možné dnes povlaky nanášet v průmyslovém měřítku, při zachování konstantních tlouštěk a vlastností v celém naneseném povlaku. Dále uvádí konkrétní příklady, jak se po nanesení různých optických povlaků zlepší požadované vlastnosti materiálů používaných pro technické aplikace.
This thesis deals with the possibilities and methods of coating of transparent materials in order to improve their optical-reflective properties. It describes various methods that nowadays coatings can be applied on an industrial scale, while maintaining a constant thickness and properties across the applied coating. Further provides specific examples of how the application of different optical coatings can improve the desired properties of materials used for technical applications.
Description
Citation
MELUZÍN, O. Reflexní úpravy transparentních materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (předseda) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) doc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc. (člen) Ing. Jan Čížek, Ph.D. (člen) Ing. David Salamon, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO