Tensory a jejich aplikace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této práce je podat přehled základních pojmů a výsledků tenzorového počtu. Tensory zavedeme jako multilineární zobrazení a ukážeme základní tensorové operace. V další části uvedeme příklady tensorů, zejména z oblasti diferenciální geometrie.
The goal of this thesis is to provide an overview of basic terms and results of tensor calculus. We introduce tensors as multilinear mappings and introduce basic tensor operations. In the next section, we give some examples of tensors, especially from the field of differential geometry.
Description
Citation
KORBEL, F. Tensory a jejich aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické inženýrství
Comittee
doc. PaedDr. Dalibor Martišek, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Zuzana Hübnerová, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Jana Hoderová, Ph.D. (člen) RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D. (člen) RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. (člen)
Date of acceptance
2016-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO