Návrh změn v systému benefitů ve vybraném podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá systémem benefitů ve společnosti Bosch Diesel s.r.o. se sídlem v Jihlavě. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. První zmiňovaná část pojednává o primárním pojetí týkající se motivace zaměstnanců, jejich odměňování a především zaměstnaneckými benefity. Ve druhé části je pak konkrétně analyzován současný stav ve vybrané společnosti. Hlavním cílem bakalářské práce je návrh změn v systému benefitů.
This bachelor thesis deals with a system of benefits of Bosch Diesel Ltd. company. The thesis is divided into theoretical and practical part. The first of them is about primary conception regarding employees' motivation, their rewarding and primarily employees' benefits. In the other part is specifically analyzed the current state of the chosen company. The main objective of this bachelor thesis is proposal of changes in benefit system.
Description
Citation
PECHOVÁ, Z. Návrh změn v systému benefitů ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (místopředseda) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-19
Defence
Otázky oponenta: Zodpovězeno. prof. Ing. Marie Jurová, CSc.: Jak jste stanovila 2 dny nemoci bez neschopenky? Zodpovězeno. doc. Ing. Milan Dvořák, CSc.: Pro které pracovníky je předdůchodový program? Zodpovězeno. Ing. Peter Novák, Ph.D.: Myslíte si, že fluktuace 3 % je nízká? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO