Výkonnost vybraných finančních investic

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem diplomové práce je tvorba metodiky hodnocení akcií, která je určena pro portfolio manažery nebo individuální investory. Smyslem je využít standardně používané metody hodnocení akcií omezené na výběr ze sta nejhodnotnějších globálních společností primárně působících na trhu USA. Tento výběr je proveden na základě hodnocení od společnosti Kantar, která každoročně hodnotí společnosti podle stanovených kritérií.
The aim of the diploma thesis is to create a methodology of stock evaluation, which is intended for portfolio managers or individual investors. The purpose is to use standardly used stock valuation methods limited to a selection of the 100 most valuable global companies primarily operating in the United States market. This selection is made on the basis of an evaluation from Kantar, which annually assessing the companies according to selected criteria.
Description
Citation
KÁŇA, V. Výkonnost vybraných finančních investic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Otázka vedoucího práce – odpovězeno Otázka oponenta práce – odpovězeno doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. – Podle jaký legislativy fungují hedgeové fondy? - částečně odpovězeno RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. – Popište vzorec na straně 31. Na základě čeho se mění charakter ukazatele? - částečně odpovězeno doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. – Proč není v práci použita bodovací metoda, když ji máte uvedenou v cílech práce? Máte v práci ukazatele, které vystihují riziko akcií? – částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO