Technologické řešení teplárny na biomasu s pístovým parním motorem.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Předložená práce se zabývá rozborem hlavních částí teplárny spalující biomasu a popisem její funkce. Práce je tematicky rozdělena do pěti částí. V první části jsou uvedeny možné druhy energie, ze kterých je možno čerpat jak energii elektrickou, tak tepelnou. Druhá část práce rozebírá základní funkce teplárny. Na tuto pak navazuje další třetí část, ve které je popsáno technologické schéma teplárny, jenž odpovídá zadání. Ve čtvrté části je podrobněji rozebrána funkce parního pístového motoru a jeho hlavních strojních částí. V poslední části je zhodnocen současný stav teplárenství v České republice.
This work describes function and main parts of a heat plant burning biomass. The work is thematically divided into five parts. In the first part there are presented possible sorts of energy which are suitable for generating both electric and heat energy. The second part of the work describes basic principles of the plant functioning. The third part which relates to the second one is focused on the given technologic scheme of the plant. The fourth part closely analyses a function of a steam piston engine and its main components. In the last part there is assessed the actual situation in the field of heating plants in the Czech republic.
Description
Citation
PLEBAN, J. Technologické řešení teplárny na biomasu s pístovým parním motorem. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (místopředseda) doc.Ing. Jaroslav Krbek, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Flimel (člen) Ing. Vladimír Kohout (člen)
Date of acceptance
2009-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO