Spojování obrazů podle tvaru hran

but.committeedoc. Ing. Miloš Železný, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Karel Horák, Ph.D. (člen) Ing. Marie Havlíková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent neobhájil diplomovou práci. Na základě předložené práce a obhajoby bylo konstatováno, že předložená práce není napsaná v dostatečném rozsahu, nemá dostatečné odborné pozadí, nebyly splněny všechny body zadání, popř. nelze ověřit jejich splnění a je potřeba ji dopracovat.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorRichter, Miloslavcs
dc.contributor.authorGorgol, Martincs
dc.contributor.refereePetyovský, Petrcs
dc.date.accessioned2021-11-12T10:12:57Z
dc.date.available2021-11-12T10:12:57Z
dc.date.created2014cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací aplikace, která na základě vytvořené množiny dílků „puzzle“ složí dle tvaru jejich hran původní obraz. Tato aplikace je vytvořena pomocí programu Matlab. Práce také popisuje postup při samotném vytvoření databáze dílků z fotografie obrazu složeného puzzle. Blíže se pak zabývá problematikou nalezení charakteristických úseku dílků, jejich segmentací a vhodným popisem. Je zde rozebrán postup výběru typů příznaků a jejich extrakce. Na základě vhodně popsaných segmentovaných částí dílků je navržen a realizován algoritmus jejich porovnávání a sdružování do shluků. Pomocí navržené metody vizualizace je poté zobrazován výsledný obraz složeného puzzle.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis describes the design and implementation of the application that created the basis set pieces "puzzle" according to the shape of the folded edges of the original image. This application is developed using Matlab. The work also describes how to create a database of actual pieces of the puzzle composite photo image. Closer was also focused on finding the characteristic section points, their segmentation and appropriate description. There is dismantled procedure for selecting the types of symptoms and their extraction. On the basis of suitably described pieces of segmented parts is designed and implemented the algorithm of comparing and grouping into clusters. Using the proposed method of visualization is then displayed in the resulting composite picture puzzle.en
dc.description.markDcs
dc.identifier.citationGORGOL, M. Spojování obrazů podle tvaru hran [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other73455cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31312
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSpojování obrazůcs
dc.subjecttvar hrancs
dc.subjectpuzzlecs
dc.subjectpodobnost dílkůcs
dc.subjectsousední dílkycs
dc.subjectvizualizacecs
dc.subjectdatabáze dílkůcs
dc.subjectpříprava datcs
dc.subjectdetekce rohůcs
dc.subjectextrakce příznakůcs
dc.subjectřetězový kódcs
dc.subjectsegmentace oblouků.cs
dc.subjectCoupling of imagesen
dc.subjectshape edgesen
dc.subjectpuzzleen
dc.subjectpieces similarityen
dc.subjectneighboring segmentsen
dc.subjectvisualizationen
dc.subjectdatabase segmentsen
dc.subjectdata preparationen
dc.subjectcorner detectionen
dc.subjectfeature extractionen
dc.subjectchain codeen
dc.subjectsegmentation of arcs.en
dc.titleSpojování obrazů podle tvaru hrancs
dc.title.alternativeCoupling of imagesen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2014-06-11cs
dcterms.modified2015-06-15-10:04:41cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid73455en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:12:56en
sync.item.modts2021.11.12 10:48:13en
thesis.disciplineKybernetika, automatizace a měřenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.54 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
1.96 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_73455.html
Size:
7.19 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_73455.html
Collections