Aplikace pro včasnou detekci degradace přenosových parametrů mikrovlnných spojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Venkovní rádiové jednotky mikrovlnných spojů, vystavené často nepříznivým povětrnostním podmínkám, jsou ohroženy výskytem poruch, majících někdy za následek selhání i celé datové trasy, přičemž stejně tak může dojít i k poruše vnitřních jednotek. Tato bakalářská práce si klade za cíl vytvořit aplikaci schopnou včasného varování před blížícími se potencionálními poruchami, prostřednictvím analyzování trendů v monitorovaných parametrech spojů. Teoretická část práce se věnuje základní charakteristice mikrovlnných spojů a struktuře protokolu SNMP. Praktická část se zabývá návrhem aplikace s popisem její vnitřní struktury i grafického uživatelského rozhraní. Je navrženo a popsáno několik metod detekce poruch, dále jsou předloženy výsledky monitorování těmito metodami. Zahrnuto je také měření datové náročnosti síťové komunikace, i velikosti databázového úložiště nashromážděných dat. Závěr shrnuje výsledky vývoje a předkládá možný budoucí vývoj aplikace s možností implementace nových funkcí.
Radio equipment of microwave links operating in an outdoor environment under the influence of weather conditions is at risk of a link failure or device defect occurrence, as well as their indoor units. This bachelor thesis aims to present the creation of a~network monitoring application capable of timely detection of potential failures, based on analyzing trends in monitored device parameters. The theory section deals with basic characteristics of microwave links and the structure of Simple Network Management Protocol. The practical section describes an application design, including core architecture, as well as a graphical user interface. Several failure detection methods are designed and described. In the next section, practice monitoring results are presended. Furthermore, network traffic and data storage requirements are measured. The conclusion summarizes the results of the application development and outlines it's future with new possible features.
Description
Citation
BUBNIAK, M. Aplikace pro včasnou detekci degradace přenosových parametrů mikrovlnných spojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Pospíšil (člen) Ing. Anna Kubánková, Ph.D. (člen) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Vrána, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky oponenta: V práci uvádíte, že dostupná řešení jsou omezená. Popište konkrétní vlastnosti těchto řešení, které byly pro Vaši práci omezující natolik, že nebylo možné aplikaci postavit na již dostupném řešení. - Student dostatečně vysvětlil otázku. Vytvořená aplikace je koncipována jako kompletní systém pro analýzu a zobrazení přijatých výsledků. Proč nebyla aplikace koncipována jako konektor s celkovou analýzou a zpracováním dat, která by zasílala výsledky do již existujícího dohledového systému pomocí SNMP zpráv? - Student dostatečně vysvětlil otázku.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO