Možnosti použití filtrace u technologie vytavitelného modelu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Závěrečná práce, vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru Strojírenská technologie, se zabývá literárním rozborem problematiky filtrace tekutého kovu při odlévání do skořepinových forem u metody vytavitelného modelu, srovnáním použití různých typů filtrů a jejich optimálním umístěním ve vtokové soustavě. Na základě této práce byly stanoveny kritéria výběru typu filtru pro metodu odlévání na vytavitelný model, a byly zmapovány možnosti umístění těchto filtrů ve vtokové soustavě.
Final thesis, elaborated within the bachelor study field of Manufacturing technology, deals with literary analysis of using filtration in lost wax technology and with designing of best gating system for those filters. As result of this thesis the best criteria for choosing the best filter for aplication in lost wax casting and literary study maping possibilities of locating those filters in gating system was compiled.
Description
Citation
BOČEK, V. Možnosti použití filtrace u technologie vytavitelného modelu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Milan Horáček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. (člen) Ing. Petr Cupák, Ph.D. (člen) Ing. Václav Kaňa, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Kuzma (člen)
Date of acceptance
2015-06-24
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO