Kogenerace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce na téma Kogenerace se zabývá návrhem kogenerační jednotky pro konkrétní objekt. V první části práce je teoretický úvod o významu kogenerace, čím je výhodná či nevýhodná, možnosti využití a popisu technologií kogeneračních zařízení. Druhá část práce obsahuje samotný návrh kogenerační jednotky pro několik různých variant pokrytí spotřeby energií. Pro následné zvolení nejvhodnější kogenerační jednotky a současně nejvýhodnější investice je vycházeno z ekonomického zhodnocení, kde ceny za jednotlivé placené položky energií jsou stanoveny podle hodnoty na burze a vyhlášky ERU pro roky 2013 a 2014.
The bachelor thesis describes the design of CHP (combined heat and power) co-generation unit for a particular object. The first part of the thesis is a theoretical introduction to the importance of co-generation it’s advantages and / or disadvantages, the possibilities of it’s use and description of the technology of co-generation plants. The second part of the thesis contains the entire design of cogeneration unit for several different types of the coverage of energy needed. The economic evaluation was used (with prices paid for individual energies are determined by the ERU for 2013 and 2014) to select the most suitable type of the co-generation unit and therefore the best investment.
Description
Citation
KRČÁLOVÁ, P. Kogenerace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Martinec, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (člen)
Date of acceptance
2014-06-24
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO