Výukový program pro demonstraci metod osvětlení a stínování 3D objektů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce popisuje tvorbu výukového programu pro demonstraci metod osvětlení a stínování 3D objektů. V textu jsou podrobně popsány modely osvětlení. Těmi jsou Phongův a Lambertův, jako zástupci empirických modelů a BRDF jako zástupce fyzikálního modelu. Další část textu popisuje metody stínování. Je zde zmíněna konstantní, Gouraudova a Phongova metoda. Velká část textu také pojednává o tvorbě výukových programů. Zbytek textu je věnován návrhu aplikace a její implementaci.
This work describes an Education Computer Program for Demonstration Methods of 3D Objects Illumination and Shading creation. There are in detail described lighting models in this text. There are Phong and Lambert models as representatives of empiric models and BRDF as representative of physical model. Next part of the text describes types of shading methods. You can find there constant, Gouraud and Phong method. Following part of the text discuss issues of Educational applications. The rest of the text is devoted to design and implementation of the application.
Description
Citation
CHVÁL, V. Výukový program pro demonstraci metod osvětlení a stínování 3D objektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO