Jaromír Soukup

Abstract
Ve své závěrečné práci se zabývám problematikou mediální vzdělanosti, kritickým myšlením. Zaměřuji se především na fenomén Jaromíra Soukupa a jeho pořadů v TV Barrandov a strategiemi, které využívá za účelem manipulace s divákem. Ve finální fázi práce vše zasazuji do vesnického prostředí Rudné pod Pradědem, jejíž obyvatele vnímám jako cílovou skupinu Jaromíra Soukupa. Konfrontuji je skrze společenskou událost - sociální experiment. Zde se uskuteční performance, jejímž hlavním motivem budou manipulační strategie, bude silně inspirovaná praktikami tzv. "šmejdů" a přímo konfrontovaná se záběry z pořadů JS.
In my final work I deal with the issue of media education, critical thinking. I mainly focus on the phenomenon of Jaromír Soukup and his shows on TV Barrandov and the strategies he uses to manipulate the viewer. In the final stage of the work I put everything into the village environment of Rudná pod Pradědem, whichs inhabitants I perceive as the target group of Jaromír Soukup. I confront them through a social event - a social experiment. Here a performance will be held, the main motive of it will be manipulation strategies, and it will be strongly inspired by the practices of so-called "šmejdi" and directly confronted with shots from JS shows.
Description
Citation
SMÉKALOVÁ, B. Jaromír Soukup [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
doc. MgA. Filip Cenek (předseda) MgA. Vojtěch Vaněk (člen) prof. akad. soch. Tomáš Ruller (člen) Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. (člen) doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen) doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (člen) MgA. Pavel Sterec, Ph.D. (člen) Mgr. et MgA. Barbora Lungová (člen) doc. Mgr. Richard Fajnor (člen) doc. Mgr. Václav Magid (člen) MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (člen) Mgr. Lenka Dolanová (člen) Mgr. Anna Remešová (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Na úvod rozpravy studentka pustila video tvořící výstup z projektu bakalářské práce a po jejím skončení projekci doprovodila vlastním výkladem. Následně byly přečteny posudky vedoucí práce a oponenta. Smékalová zodpověděla dotazy a reagovala na výtky k provedení práce. V následující diskuzi, který byla z hlediska hodnocení práce poměrně polarizovaná, se tematizovalo provedení videa, jeho struktura, stejně jako koncepce celého projektu. V diskuzi se dále utvrdilo, že role videa je především dokumentační, pro samotnou autorku bylo podstatné provedení akce. Po zodpovězení dotazů byla rozprava ukončena.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO