Vizualizace objemových dat pomocí volume renderingu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
První část práce je zaměřena na teoretický rozbor metod zobrazování objemových dat. Analyzovány jsou jak metody zobrazující objemová data pomocí převedu na síť trojúhelníků, tak metody přímého zobrazení objemových dat. Podrobně je představena metoda ray casting. Možný způsob její realizace pomocí shader programu grafické karty je předmětem implementační části. Práce uvádí několik metod, které lze při ray castingu aplikovat, a dosáhnout tak různých výsledků vizualizace nad stejnými daty. Práce je také zaměřena na vytvoření grafického uživatelského rozhraní, které umožní interaktivní vytváření vizualizací.
The first part of this project is focused on theoretical analysis of methods for rendering volume data. Both methods are analyzed showing the volume data using triangle mesh, and methods for direct volume rendering. Ray Casting is presented in detail. Possible way of its realization using graphics card is the subject of implementation part. The paper presents several methods that could be applied to ray casting and achieve different results of visualization of the same data. The work also aims to create a  graphical user interface that allows interactive visualizations.
Description
Citation
NĚMEČEK, P. Vizualizace objemových dat pomocí volume renderingu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačová grafika a multimédia
Comittee
doc. Ing. Přemysl Kršek, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (místopředseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (člen) doc. RNDr. Pavel Hruška, CSc. (člen) doc. Mgr. Daniela Chudá, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-23
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Jaké další způsoby výpočtu gradientu by šlo použít?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO