Inteligentní senzorická síť navržená pro specifikaci 802.15.4 (beta aplikace)

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce je soustředěna na bezdrátový přenos dat dle standardu IEEEŽ 802.15.4 využitím modulárních konstrukčních prvků. Prezentovaná platforma spojuje výhody bezdrátových modulů XBeeŽ a vývojového systému s mikrokontrolérem AVR ATmega128. Základním požadavkem zadavatele byl návrh a realizace prototypu vestavné platformy pro bezdrátové šíření malých objemů řídících a senzorických dat mezi uzly sítě a bránou do jiných sítí. Řídící programové vybavení je vyvinuto pro operační systém TinyOS. Vyvinutá platforma je výchozí pro další vývoj a případné rozšíření funkcionality v příbuzných aplikacích. Práce bude zahrnuta jako součást řešení výzkumného záměru Inteligentní systémy v automatizaci podporovaného MŠMT ČR pod registračním číslem MSM 0021630529.
This thesis focuses on design of wireless network nodes using modular construction parts with respect to IEEEŽ 802.15.4 standard. Presented platform joins the benefits of the XBeeŽ wireless module and the AVR ATmega128 microcontroller development system. Sensor network prototype is designed to meet the desired first attempt functionality of embedded platform for collection and delivery of small volumes of control and sensor data between the network and the gateway. The control software was developed for TinyOS operating system. Designed platform is used as the framework for future development and possible functionality extensions in related applications.
Description
Citation
JANŠTA, T. Inteligentní senzorická síť navržená pro specifikaci 802.15.4 (beta aplikace) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen) plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek, Dr. (člen) doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO