Hluboké vrtání leteckého dílu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou hlubokého vrtání leteckého dílu ze slitiny hliníku EN AW 7075 T7351. Pojednává o materiálu této součásti a o aktuálním zpracování hliníkových slitin. Dále obsahuje část věnovanou různým druhům technologií hlubokého vrtání, primárně se zaměřuje na dělové vrtání. Popisuje nástroj, technologii a podmínky při dělovém vrtání hlubokých děr se zaměřením na rozbor sil. Poté porovnává současnou technologii vrtání dílce v kooperaci a navrhuje inovovanou metodu výroby. V závěru je provedeno technicko-ekonomické srovnání
Diploma thesis deals with problems about deep drilling of aeronautical part made of aluminum alloy EN AW 7075 T7351. This work is focused on the material properties component and current aluminum alloys processing. Further it contains a part delicated to various kinds of technologies of deep drilling, primarily is focused to gun drilling. Describes a tool, technology and conditions in gun drilling of deep holes with focused to analysis of the forces. Then it compares contemporary manufacturing technology of part drilling in cooperation and proposes an innovative technology of manufacturing. This project is accomplished with technical-economical evaluation.
Description
Citation
KLÍMA, J. Hluboké vrtání leteckého dílu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc. (člen) prof. Ing. Jan Suchánek, CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Skopal, CSc. (člen) Ing. Petr Valášek (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. 1. Přibližte blíže vámi použitý materiál. 2. Co je to hluboké vrtání? 3. Co je to měrný řeyný odpor? V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO