MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Návrh městského domu se nachází na nárožní parcele na nábřeží v Přerově. Pozemek leží v bezprostřední blízkosti historického jádra města. Navržený objekt citlivě doplňuje stávající zástavbu, včetně funkcionalistické sokolovny, zároveň reaguje na ruch nábřeží, kudy vedou pěší a cyklistické trasy. Objem budovy je členěn do dvou celků. Tyto jsou částečně propojeny parterem, který tvoří semiprivátní otevřené atrium pro bytové části objektu. Jednoduchá hmota návrhu nekopíruje hranici pozemku, přesto jasně definuje nároží. Budova slouží převážně pro bydlení, je doplněna o prostory pro komerční využití.
The project of a multifunctional house is situated near the historical centre of the city of Prerov, on a corner lot in the vicinity of the nearby waterfront. The house interacts with the city life; it also sensitively completes the current buildings and the functionalist Sokol house in its neighborhood. The building is separated into two objects. The objects are partly connected through a parterre which frames an open semiprivate atrium. Although the shape of the building does not strictly follow the borders of the lot, the house clearly remains the defining element of the corner. The house is determined mostly for living and also provides space for commercial usage.
Description
Citation
TŮMOVÁ, H. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Jiří Oplatek (předseda) Ing. arch. Eva Beránková (člen) Ing. arch. Pavla Čechová, Ph.D. (člen) Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D. (člen) doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-05-24
Defence
Prezentace projektu a zodpovězení otázek
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO