Navrhování strojních součástí v automobilovém průmyslu s využitím CAD

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá strategií při navrhování strojních součástí s využitím CAD z hlediska jejich historického vývoje. Vysvětluje základní pojmy, které souvisí s používáním CAD systémů. Závěrečná část je věnována příkladu navrhování strojní součásti v automobilovém průmyslu.
The work deals with the strategies in the design of mechanical parts using CAD in terms of their historical development. It explains the basic concepts related to the use of CAD systems. The final section is devoted to the example of machine parts in the automotive industry.
Description
Citation
ZEIZINGER, L. Navrhování strojních součástí v automobilovém průmyslu s využitím CAD [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc. (místopředseda) Ing. Karel Štěpánek (člen) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen) Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Student seznámil komisi s průběhem tvorby, obsahem a závěry své bakalářské práce. Poté zodpověděl následující otázky oponenta: 1) Jaké další moderní metody tvorby prototypu znáte? - zodpovězeno 2) V práci zmiňujete nezbytné propojení jednotlivých PC při strategii navrhování, pojmenované CONCURRENT ENGINEERING. Existuje nějaký profesionální software pro správu a propojení 3D dat mezi jednotlivými pracovními stanicemi? A co všechno umožňuje? (tzv. PLM software) - zodpovězeno Otázky komise: 1) Operační paměť PC - vyjasnění zmiňovaných tvrzení. - nezodpovězeno 2) Terminologie výrazů z oblasti anglických zkratek softwaru. -nezodpovězeno 3) Vyjasnění rozsahu a obsahu BP. 4) Přínosy CONCURRENT ENGINEERINGu. - nejasně zodpovězeno 5) 3D skenování - princip funkce, přesnost
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO