Řízení BLDC motoru se setrvačníkem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá senzorovým řízením BLDC motoru metodou FOC (vektorového řízení). Jako měnič pro BLDC motor je v první části použit měnič od firmy ST Microelectronics, v druhé části je použit měnič vlastní výroby. Oba měniče jsou osazené mikrokontrolérem STM32F303, speciálně navrženým pro řízení BLDC motorů. Je zde použit dvaceti dvou pólový motor se zabudovaným magnetickým enkodérem. Dále je zde popsán testbed pro testování reakčního momentu motoru při brždění v závislosti na připojené zátěži a jsou zde proměřeny zátěžové charakteristiky motoru při různých metodách brždění. Reakční moment motoru je měřen senzorem mechanického napětí. Je zde popsána funkce aktivního omezovače napětí napájecí sběrnice.
The bachelor thesis is focused on sensor control of BLDC motors by FOC (Field Oriented Control) method. In the first part of the thesis is the BLDC motor powered by ESC (electronic speed controller) by ST Microelectronics. In the second part is used own maked ESC. Both ESCs encompasses STM32F303 microcontroller specially fitted for BLDC motor control. In this thesis is used BLDC motor with twenty-two poles with inbuild magnetic rotary encoder. In the next part is described testbed for motor reaction torque testing during breaking in realation to connected load and load charakteristice is measured and listed. Reaction torque of motor is measured by sensor of mechanical stress. Furthermore is described function of active supply bus limiter.
Description
Citation
MACHÁČEK, J. Řízení BLDC motoru se setrvačníkem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (místopředseda) Ing. Václav Kaczmarczyk, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Pohl, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Otázky k obhajobě: Jaké má Váš systém časové konstanty? Obsahuje nelinearity? Student obhájil bakalářskou práci. Reagoval na všechny dotazy komise i na připomínky oponenta
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO