Využití nástrojů projektového managementu v praxi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je využití projektového managementu v praxi. V první části je popsán projektový management, fáze projektu a další důležité informace potřebné pro řízení projektu. Další část se zaměřuje na charakteristiku společnosti JONCKERS TRANSLATION & ENGINEERING s.r.o. a současného stavu před návrhem projektu. Dále je využito poznatků projektového managementu k řešení konkrétního projektu společnosti. Stěžejní částí této práce je tedy návrh projektu automatického hasícího systému serverovny.
The topic of this bachelor’s thesis is the use of project management in practice. In the rst part, it is described the project management, project phases and other important information needed for project management. Next part focuses on the characteristics of company JONCKERS TRANSLATION & ENGINEERING s.r.o. and current status before the project proposal. Further is used of knowledge in project management to solving specic project in company. The main part of this thesis is therefore project proposal of automatic extinguishing system server room.
Description
Citation
HRUBEŠOVÁ, G. Využití nástrojů projektového managementu v praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-21
Defence
Otázky vedoucího: Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO