Návrh výroby držáku ovládání ventilu a manometru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářské práce se zabývá návrhem vhodné technologie výroby pro plechový držák na ovládání ventilu a manometru do autobusů. Polotovarem je zvolen svitek plechu o tloušťce 1,5 mm. Jako optimální materiál je vybrána konstrukční ocel S235JR. Výrobní série ustanovena na 150 000 kusů za rok. Po zhodnocení vhodných metod výroby je zvolena technologie postupového stříhání a ohýbání zkombinované ve sdruženém nástroji. V navrženém nástroji bude součást vyrobena ve čtyřech krocích z 11 svitků využitých z 95,85 %. Výroba bude probíhat v excentrickém lisu firmy Mecânica Exacta, modelu CC100 doplněného o odvíjecí zařízení pro svitky plechu.
The bachelor thesis is focused on the design of a suitable manufacturing technology for a sheet metal holder for valve and pressure gauge control for buses. A 1.5 mm thick sheet metal roll was chosen as a semi-finished product. S235JR structural steel was selected as the optimum material. The production series was set at 150,000 pieces per year. After evaluating suitable production methods, the technology of sequential shearing and bending combined in a combined tool was chosen. In the proposed tool, the part will be produced in four steps from 11 rolls with 95.85 % utilization. The production will be carried out in a Mecânica Exacta eccentric press, model CC100, supplemented by a coil unwinding device.
Description
Citation
BÍLEK, J. Návrh výroby držáku ovládání ventilu a manometru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (předseda) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Řiháček, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jopek, Ph.D. (člen) Ing. Michaela Císařová, Ph.D. (člen) Ing. Vojtěch Staněk (člen)
Date of acceptance
2023-06-20
Defence
Student prezentoval komisi výstupy a závěry své práce a zodpověděl dotazy oponenta. Dále byly studentovi položeny následující otázky: 1. Jak budete eliminovat odpružení dílce? (otázka byla plně zodpovězena) 2. Jak bude vycentrovaný nástroj? (otázka byla plně zodpovězena) 3. Kde se využívá technologie dělení vodním paprskem? (otázka byla částečně zodpovězena) 4. Proč byl stanoven zdvih nástroje 19 mm, když minimální zdvih stroje je 20 mm? (otázka byla plně zodpovězena)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO