Chování zákazníka v konkrétní oblasti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Práce je zaměřena na chování zákazníka v prostředí kočičích kaváren. Teoretická část vysvětluje základní pojmy a dále pak faktory, které mohou ovlivnit přístup a chování zákazníka v návaznosti na komunikační mix. Analytická část se zabývá interpretací výsledků dotazníkového šetření a analýzy v místě prodeje, která slouží především k segmentaci zákazníka a následné úpravě komunikace dle jednotlivých skupin, person a map empatie. V závěru práce jsou navržena možná doporučení vycházející z výsledků analýz.
The thesis focuses on consumer behavior at cat cafés. The theoretical part explains basic concepts and factors which can influence consumer attitude and behavior in response to communication mix. The analytical part deals with interpretation of results from the survey and point of sale analysis which are mainly used for customer segmentation and subsequent adjustment of marketing communication according to each segment, persona and empathy map. The last part contains suggestions based on the results of the analysis.
Description
Citation
KUDRNOVÁ, M. Chování zákazníka v konkrétní oblasti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
Otázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - odpovězeno doc. Zinecker: Jsou ze strany společnosti uzavíraná i nějaká specifická pojištění, např. pro odškodnění za škody? Dělala jste v tomto ohledu i nějakou právnickou analýzu? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO