Specifické faktory úspěchů – zákaznická zkušenost, tvorba hodnoty a born globals

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-12-08
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská
Abstract
Cíl článku: Záměrem tohoto článku je ověřit a analyzovat vzájemnou závislost tří potenciálních faktorů úspěchů firem, jimiž jsou zákaznická zkušenost, tvorba hodnoty a born globals, v nejvíce citovaných vědeckých článcích vydaných v letech 2015 a 2016 a indexovaných databází Web of Science. Metodologie: Tento článek je založen na sběru a analýze vědeckých článků týkajících se zákaznické zkušenosti, tvorby hodnoty, born globals a případové studii v oblasti born globals. Vědecký cíl: Cílem tohoto článku je zjistit, do jaké míry jsou faktory zákaznické zkušenosti, tvorby hodnoty a born globals považovány za faktory úspěchů a jak jsou spolu spojovány ve vědeckých publikacích. Zjištění: Analýza literatury odhalila úzkou spojitost oblasti tvorby hodnoty se zákaznickou zkušeností a potvrdila jejích významnost pro úspěch a konkurenceschopnost firem. Firmy born globals skrze své identifikované vnitřní a vnější faktory by naopak mohly z kombinace těchto oblastí těžit pro posílení svého postavení na globálním trhu. Závěr: Zákaznická zkušenost a tvorba hodnoty vykazují povahu faktorů úspěchu a několikero vzájemných styčných bodů jako soustředění na zákazníka, překonání jeho očekávání nebo vliv jejich řízení na spokojenost, retenci a loajalitu zákazníků. Zákaznická zkušenost, stejně jako tvorba hodnoty, vztahuje do svého konceptu tvorbu hodnotu a vytváří tak prostor pro další výzkum zaměřený na jejich synergii. Prostor pro další výzkum taktéž poskytuje využití této synergie firmami born globals pro podporu diferenciaci a konkurenceschopnosti.
Description
Citation
Workshop specifického výzkumu 2017. 2017, s. 25-37. ISBN 978-80-214-5598-6.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská
DOI
Citace PRO